Medlemsvilkår

Hvilke vilkår gjelder mellom deg som medlem, og Fauna?

Fauna medlemsvilkår

Fauna er et fordelsprogram levert av Fauna Eco AS som lar deg tjene opp poeng ved kj√łp og aktiviteter hos Fauna og v√•re partnere. Poengene kan l√łses inn i bel√łnninger hos Fauna.

Når du registrerer deg som Fauna-medlem må du ha gjort deg kjent med og akseptert vilkårene i denne avtalen. Avtalen inngås mellom deg som medlem og Fauna Eco AS. Medlemskapet er personlig og er knyttet opp mot dine oppgitte personopplysninger.

Avtalen og partene

Medlemsvilkår framgår av dette dokumentet, Faunas personvernerklæring og andre samtykker du har gitt i forbindelse med medlemskapet. Ditt medlemskap og dine samtykker kan leses og administreres på Fauna.eco. I tillegg gjelder også relevante bestemmelser i norsk lov.

Fauna Eco AS sine rettigheter og forpliktelser i henhold til disse medlemsvilkårene kan tildeles ethvert datterselskap av Fauna Eco AS eller til en enhet som erverver alle eiendeler knyttet til Fauna fordelsprogram eller på annen måte overdras kontroll over og ansvar for Fauna fordelsprogram.

Fauna-medlemskap er tilgjengelig for privatpersoner over 15 år.

Denne avtalen reguleres av og fortolkes i samsvar med norsk rett. I enhver tvist som måtte oppstå i forbindelse med denne avtalen skal domsmyndighet ligge hos Oslo tingrett om ikke annet er regulert av lov.

Opptjening av poeng og andre fordeler

Du f√•r Fauna-poeng hver gang du handler varer og tjenester som er en del av Faunas fordelsprogram. Registrering og bekreftelse av gjennomf√łrt handel kan skje p√• forskjellige m√•ter, for eksempel ved bruk av en av dine bankkort som er registrert p√• din konto hos Fauna. Bankkonto som registreres hos Fauna m√• v√¶re dine egne, og poengopptjening starter n√•r du f√•r bekreftelse p√• registrert konto fra Fauna. Det er ogs√• mulig √• tjene opp andre fordeler utenom poeng, slik som rabattkuponger, rett til h√łyere poengsats p√• kommende kj√łp og lignende.

Fauna forbeholder seg retten til √• korrigere din poengsaldo og andre medlemsfordeler dersom det oppdages at poeng eller fordeler har blitt tildelt ved feil, uansett hvem som er skyld i feilen, eller dersom poeng eller fordelsopptjeningen har v√¶rt i strid med medlemsvilk√•rene eller lov. Denne retten gjelder selv om poengene er benyttet f√łr forhold som kvalifiserer for korreksjon blir oppdaget. Fauna kan ettersp√łrre bekreftelse p√• kj√łp f√łr poeng tildeles, for eksempel ved s√¶rlig store bel√łp, s√¶rlig hyppig bruk eller ved mistanke om brudd p√• medlemsvilk√•r. P√• Fauna.app finner du informasjon om din poengsaldo og dine registrerte kj√łp. Det vil ta noe tid fra poenggivende kj√łp til poengene er registrert p√• din Fauna-konto. Denne tiden vil variere, og vil typisk kunne v√¶re opp til 5 dager.

Poengsatsen ved kj√łp av produkter vil kunne variere, og det er den til enhver tid oppgitte poengsatsen hos Fauna eller v√•re partnere som gjelder ved kj√łp. Poengsats kan endres umiddelbart av Fauna og v√•re partnere uten noen form for varsel dersom ikke noe annet er kommunisert gjennom v√•re offisielle kanaler. Det opptjenes ikke poeng for produkter som har blitt refundert, og Fauna forbeholder seg retten til √• administrere poeng opptjent p√• produkter inntil utl√łp av den generelle returfristen.

Poengopptjening forutsetter at du har registrert din bankkonto hos Fauna slik at vi får registrert dine transaksjoner.

Bruk av poeng

Poeng kan benyttes på utvalgte produkter gjennom Fauna. Produktutvalget og poengsatsen for produktene kan variere og de betingelser som til enhver tid er oppgitt på våre hjemmesider og andre av våre kanaler er gyldige.

Poengene kan benyttes n√•r du har poeng nok til √• utf√łre et kj√łp forutsatt at du har utf√łrt minst en poenggivende aktivitet gjennom fauna i tillegg til eventuelle velkomstbonuser og andre bonuser gitt av Fauna.

Poeng kan ikke benyttes i kombinasjon med kontanter, rabattkuponger eller andre spesialtilbud dersom dette ikke er spesifisert av Fauna.

Poeng kan ikke overf√łres til andre Fauna-kontoer og man kan kun benytte poeng fra egen konto ved kj√łp av produkter for poeng.

Poengene er gyldige i 4 √•r etter opptjening, og gj√łres deretter ugyldige.

Fauna påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle skatteforpliktelser i forbindelse med bruk av opptjente poeng eller andre medlemsfordeler.

Kundedialog

Fauna sender deg administrativ informasjon ang√•ende medlemskapet via epost, app, telefon eller andre kanaler. Dersom du √łnsker √• motta personlig tilpasset kommunikasjon eller produktrelaterte varsler fra Fauna eller v√•re partnere s√• kan du velge √• akseptere dette. Informasjon og innstillinger for varslinger finnes p√• din personlige profil hos Fauna.

Oppsigelse av medlemsskapet

Du kan si opp medlemskapet gjennom din personlige profil hos Fauna. Opptjening av Fauna-poeng opph√łrer i det oppsigelse er registrert.

Fauna kan si opp medlemskapet med √łyeblikkelig virkning ved brudd p√• medlemsbetingelser eller annet mislighold. Gjenst√•ende Fauna-poeng vil da bli annullert. Dersom Fauna velger √• avvikle fordelsprogrammet forbeholder Fauna seg retten til √• si opp avtalen med 3 m√•neders varsel. Dersom fordelsprogrammet blir avviklet p√• grunn av p√•legg fra offentlige myndigheter, rettskjennelser eller annen form for lovgivning s√• kan fordelsprogrammet opph√łre med umiddelbar virkning som f√łlge av dette og poengsaldo vil bli annullert.

Personvern

Medlemskap i Fauna krever at vi behandler dine persondata. Dette er nærmere beskrevet i vår personvernerklæring. Personvernerklæringen er en integrert del av denne avtalen.

Administrasjon av medlemsskapet

Du kan endre personopplysninger p√• din personlige profil hos Fauna, og er ansvarlig for at disse opplysningene er korrekte og oppdaterte. Fauna er ikke ansvarlig for manglende funksjonalitet i Faunas medlemstjenester som skyldes at personopplysninger ikke er korrekte og oppdaterte. Dersom du har sp√łrsm√•l til eller √łnsker √• endre data som du ikke har tilgang til √• endre fra din personlige profil s√• m√• du kontakte Fauna.

Sikkerhet

Du er ansvarlig for dine personlige innloggingsdetaljer og passord og for at disse ikke deles med andre. Kontakt Fauna ved mistanke om uberettiget bruk av ditt medlemskap. Du er ansvarlig for bruk av dine poeng og medlemsfordeler og at de kun benyttes i henhold til medlemsvilkår.

Fauna er ansvarlig for å opprette sikkerhetstiltak for å beskytte dine opplysninger mot uautorisert innsyn og bruk.

Reklamasjon

Reklamasjon p√• opptjening og registrering av Fauna-poeng skjer ved henvendelse til Fauna og Fauna kan kreve kvittering eller annen dokumentasjon fremlagt. Reklamasjonsfristen er p√• 12 m√•neder fra kj√łp.

Force Majeure

Ved hendelser som skyldes hindring utenfor Faunas kontroll som Fauna ikke med rimelighet kunne ventes √• ha tatt i betraktning p√• avtaletiden eller √• unng√• eller overvinne f√łlgene av opph√łrer Faunas forpliktelser s√• lenge denne ekstraordin√¶re situasjonen vedvarer.

Endring av og gyldighet for medlemsvilkår

De til enhver tid gjeldende medlemsvilk√•r vil v√¶re tilgjengelig p√• Fauna.eco. Fauna kan endre medlemsvilk√•rene og vil kommunisere slike endringer p√• Fauna.eco, per e-post eller via andre kanaler for medlemskommunikasjon. Dersom endringen er av en slik karakter at den trenger ny aksept fra medlemmet vil dette kommuniseres til medlemmet direkte med foresp√łrsel om aksept. Dersom du velger √• ikke gi aksept forbeholder Fauna seg retten til √• si opp avtalen med 3 m√•neders virkning. Dersom endringen medf√łrer at du ikke lengre √łnsker √• v√¶re medlem s√• kan du melde deg ut med √łyeblikkelig virkning.

Fauna vil kunne tilby produkter og tjenester som er underlagt separate vilkår. Dersom det er konflikt mellom denne avtalen og disse separate vilkår, skal de separate vilkår gjelde for de produkter og tjenester som de er spesifisert for. Du er ansvarlig for å kjenne til de til enhver tid gjeldende medlemsvilkår for Fauna fordelsprogram, inkludert eventuelle separate vilkår.